Všeobecné obchodní podmínky

  • Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a objednatelem se řídí dle občanského zákoníku v platném znění.
  • Na provedené práce a služby, je vždy vystavena objednávka, nebo smlouva o provedení služby, nebo díla.
  • Za odsouhlasenou objednávku služeb, nebo smlouvu o dílo se rozumí podepsání objednávky, nebo smlouvy, oběma smluvními stranami.
  • Poskytovatel služeb je plátcem DPH.
  • Objednatel je povinen veškeré cenné, historické předměty zajistit tak, aby vyloučil možné poškození, nebo ztrátu.

Garance kvality služeb

Garance kvality služeb

Spokojenost zákazníků je pro nás klíčová a snažíme se především vytvořit dlouhodobý profesionální obchodní vztah. Díky našemu systému kontroly a kvality služeb garantujeme, že naše práce bude vždy perfektní.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Společnost Lepší úklid s.r.o., je pojištěna proti způsobené škodě do výše 5 000 000 Kč. V případě, že by někteří z našich pracovníků škodu způsobili, garantujeme plnou náhradu způsobené škody.